Co je to Alberta clipper? Jedná se o tlakovou níži, která se formuje v kanadské provincii Alberta a postupuje většinou východním až jihovýchodním směrem přibližně k oblasti Velkých jezer (obr. 1). Charakterizuje ji náhlý pokes teploty a silný vítr. Alberta clipper (dále jen AC) patří k hlavním synoptickým útvarům, které ovlivňují počasí v zimní polovině roku v centrálních částech Severní Ameriky. Nejčastěji se tato tlaková níže vyskytuje v prosinci a lednu.    

Obr. 1: Typická dráha AC nad Severní Amerikou. Zdroj: www.cleveland.com

K formaci AC dochází, jestliže se tlaková níže nad Pacifikem přiblíží k pobřeží Britské Kolumbie, kde se vypínají Skalnaté hory. Při kladné cyklonální vorticitě bude zesilovat teplý vítr ve spodní troposféře, který narazí na horskou překážku a začne ji přetékat. V důsledku tohoto jevu dojde na východní, závětrné straně Skalnatých hor k teplé advekci vzduchu. Vítr, který přináší oteplení do Velkých prérií v Kanadě, se nazývá chinook a jde o obdobu fénu. Situace pak zůstává stacionární, což umožňuje teplé advekci expandovat dále na východ. A protože teplý vzduch vráží do oblasti kanadských prérií, kde se v zimním půlroce povětšinou nachází studená vzduchová hmota, dochází k vytvoření teplotního rozhraní, které poskytuje vhodné cyklogenezní podmínky. Celému tomuto procesu se říká závětrná cyklogeneze. Rozvoji AC dále napomáhá brázda nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. Jakmile studená fronta přejde Skalnaté hory, ukončí se příliv teplého vzduchu a cyklóna se začne vzdalovat od Skalnatých hor směrem na východ, a to díky tryskovému proudění (obr. 2).

590x422_02041505_map_640w_590
Obr. 2: Žlutými šipkami je znázorněna trajektorie AC a bílou čerchovanou čárou tryskové proudění (Jet Stream). Zdroj: www.accuweather.com

Tato tlaková níže s sebou nepřináší nikterak velké srážkové úhrny. Děje se tak, protože se za prvé pohybuje přes sušší území, které nepředstavuje žádný signifikantní zdroj vlhkosti, a zadruhé se pohybuje poměrně promptně, rychlostí zhruba 50-60 km/h. Cyklóna způsobuje především velice rychlý pokles teploty (až o 15 °C za 12 hodin) a silné větry (o rychlosti až 72 km/h). AC se řadí z hlediska spektra extratropických cyklón ke spíše slabším systémům. Ke zvýšení úhrnu srážek může dojít při zpomalení rychlosti postupu níže, nebo když se střetne s nějakým zdrojem srážek.

Ke zvýšení srážkových úhrnů pravidelně dochází, jakmile AC dojde do oblasti severně od Velkých jezer, které představují zdroj vlhkosti. Zimní počasí může cyklóna vyvolat severně od Virginie, když se dostane k atlantskému pobřeží.

Pokud nastane jev La Niňa, znamená to, že trajektorie AC se posune jižně a prochází Velkými jezery. V oblasti Velkých jezer pak mohou zaznamenat intenzivní sněžení díky takzvanému Jezernímu efektu. La Niňa ovlivňuje směr tryskového proudění. Za normálních podmínek prochází Jet Stream přibližně v zonálním směru, ale při jevu La Niňa se vyklene na sever směrem k Aljašce a následně postupuje jihovýchodně a probíhá jižně od Velkých jezer (obr. 3). Tam deportuje i AC. Obvykle jev La Niňa způsobuje teplé zimy v USA, ale právě severovýchod země zůstává chladným.

Výsledek obrázku pro jet stream la nino
Obr. 3: Znázornění Jet Streamu za normálních podmínek (červeně) a za La Niňa podmínek (fialově). Zdroj: https://unofficialnetworks.com

Zdroje: www.cleveland.com, www.accuweather.com, https://unofficialnetworks.com, www.farmersalmanac.com, www.theweatherprediction.com