Koľko prirodzených družíc má naša Zem? Každý odpovie, že jednu, náš známy Mesiac. Avšak z času na čas môže zemská gravitácia dočasne pritiahnuť nejaký malý asteroid. To je i prípad nedávno nájdeného telesa 2020 CD3.

Objekt 2020 CD3 bol objavený 15. februára tohto roku pri prieskume oblohy na observatóriu Catalina Sky Survey. Priemer telesa sa pohybuje niekde medzi 1,9 a 3,5 metra. Patrí medzi asteroidy typu C. Ide o takzvané uhlíkaté asteroidy s menšou odrazivosťou povrchu (albedo).

Keď sa uskutočnil objav, bolo teleso 2020 CD3 vzdialené len 280 000 km od Zeme. Čiže sa asteroid priblížil viac k Zemi, než je priemerná vzdialenosť Mesiaca (384 399 km). V rokoch 2017-2018 sa mal asteroid natoľko priblížiť, že začal dočasne obiehať Zem po excentrickej dráhe. Najviac sa k Zemi počas svojej cesty približuje na 77 000 km a vzdiali sa na 1,73 milióna km. Jeden obeh trvá 47 dní. Tieto parametre obežnej dráhy sú priemerne. Napríklad 4. apríla 2019 sa asteroid priblížil až na 13 460 km. Podľa simulácii by sa mal asteroid vymaniť z gravitačného zovretia Zeme niekedy v apríli tohto roku, z čoho vyplýva, že sme na jeho existenciu prišli dosť neskoro.

Simulovaná dráha telesa 2020 CD3 podľa najnovších zistení. Zdroj: phys.org

Tento asteroid nie je jedinou dočasnou prirodzenou družicou našej planéty. Ako prvé takéto teleso bolo objavené 2006 RH120 a to 14. septembra 2006. Asteroid s rozmermi 2-3 metrov sa stal dočasným mesiacom Zeme od septembra 2006 do júna 2007. Telesa 2020 CD3 a 2006 RH120 sú zatiaľ jediné objavené dočasné prirodzené družice Zeme. To však neznamená, že neexistujú ďalšie objekty pod vplyvom zemskej gravitácie. Len sme ich doteraz neobjavili, či už z dôvodu malých rozmerov, alebo nízkemu albedu (odrazivosti povrchu telesa).

Zdroje: phys.org, space.com, en.wikipedia.org (2020 CD3), en.wikipedia.org (2006 RH120)

Zdroj titulného obrázku: universetoday.com