Pri snahe nahliadnuť do budúcnosti vždy pomôže obhliadnuť sa späť do minulosti, ako sme podobné situácie riešili (či už úspešne, alebo neúspešne). Dá nám to schopnosť predvídať vývoj udalostí a neopakovať chyby našich predchodcov (aj keď to nieje vždy zaručené).

V prípade prieskumu a kolonizácie vesmíru sa mi vždy páčila analógia osídlovania divokého západu. Doteraz sme posielali len prieskumníkov, ktorý mapovali územia, do ktorých sa teraz chystáme vyslať prvých osadníkov. Toto prirovnanie budem počas tejto série používať často, pomôže nám to vizualizovať si našu cestu za vesmírnou Manifest Destiny ľudstva (tentokrát už bez genocíd).

ISS. Zdroj: nasa.gov

Našu cestu započneme dnešným dňom. Na orbite už máme vytvorenú solídnu komunikačnú infraštruktúru spolu s našou výskumnou stanicou ISS. Pomocou ISS sme schopný testovať materiály a postupy zásadné pre prežitie v tomto novom prostredí pri našich ďalších krokoch. Výzkum je v plnom prúde a komerčný potenciál orbity zeme si začali všímať aj súkromné spoločnosti.

Firmy ako SpaceX, Blue Origin a Virgin Galactic prinášajú cenovú revolúciu v doprave na orbitu, čím sa začínajú otvárať možnosti aj ďalším odvetviam, akými sú vesmírny turizmus, ťažba a výroba. Vesmír je pre nás všetkých ešte veľmi exotickým prostredím, takže turizmus nebude zanedbateľnou súčasťou našej kozmickej expanzie.

Stavba multifunkčných orbitálnych staníc, ktoré budú kombinovať komerčné moduly ako hotely, kasína a filmové štúdia s výzkumnými ich prevádzku zefektívni z hladiska funkčného aj finančného. Vývoj staníc ako tieto prebieha už dnes zásluhou organizácií, akou je Gateway Foundation a ich koncept Gateway Space Port, ktorý bude poskytovať široké spektrum služieb, pri čom bude môcť vďaka svojmu dizajnu imitovať zemskú gravitáciu.

Gateway Space Port (Gateway Foundation). Zdroj: youtube.com

Multifunkčnosť a veľká kapacita z nich spravia prvé vesmírne osady otvárajúc nám cestu k ďalším možnostiam na zemskej orbite a v celej Slnečnej sústave. Sú naším prvým serióznym krokom ku medziplanetárnej civilizácii.

V druhej časti článku o orbitálnej infraštruktúre si povieme o nám dostupných možnostiach, ktorými budeme môcť z týchto osád spraviť metropole.

Celá séria článkov o astroinžinierstve je inšpirovaná videotvorbou Isaaca Arthura, tento článok konkrétne videom Spaceports, v ktorom sa tejto téme venuje do oveľa väčšej hĺbky, takže ak rozumiete anglicky, odporúčam si jeho videá pozrieť.

Zdroj titulného obrázku: nasa.gov