Rentgenová observatoř Chandra našla v Kupě galaxií v Peci dvojhvězdy mimo galaxii. Jedná se o páry složené z neutronové hvězdy a hvězdy jiného typu.

Po dobu patnácti dní pozorovala kosmická observatoř Chandra galaktickou Kupu v Peci. Těchto patnáct dnů však bylo rozděleno mezi roky 1999 až 2015. Jelikož je tato kupa vzdálena od nás pouze 60 milionů světelných let, mohli ji vědci pozorovat detailněji než kteroukoliv jinou kupu. Kupa obsahuje 58 galaxií, z nichž největší je NGC1399.

Rentgenová observatoř Chandra. Zdroj: NASA

Chandra v této kupě pozorovala 30 dvojhvězd nacházejících se mimo galaxii. Jednalo se vždy o pár nějaké hvězdy s neutronovou hvězdou. Neutronová hvězda vzniká výbuchem supernovy (typy Ia, Ib, II). Během vzniku neutronové hvězdy jsou volné elektrony plazmatu vmáčknuty do atomových jader. Při tomto procesu vznikají z protonů neutrony a vyzáří se příslušný počet neutrin. Při výbuchu supernovy se však může stát, že výbuch je do určitého směru razantnější. Z toho už jednoduše vyplývá, že se taková hvězda může odmrštit z galaxie. Jelikož se ale jedná o dvojhvězdy, neodmrští výbuch jen neutronovou hvězdu, ale i jejího průvodce. Pak se tedy může hvězdný pár vyskytovat v mezigalaktickém prostoru.

Umělecká představa neutronové hvězdy. Zdroj: NASA

Někoho možná napadne otázka, jak se vlastně dá takovýto pár v tak velké vzdálenosti najít. Pokud jsou složky dostatečně blízko, pak neutronová hvězda vysává hmotu ze svého průvodce. Silné gravitační síly neutronové hvězdy přitom roztočí materiál v disk, který zrychluje, jak se přibližuje k neutronové hvězdě. Třecí síly v disku ho pak zahřejí na řádově desítky milionů kelvinů. A při těchto teplotách vydává hmota právě rentgenové záření.

Vědci detekovali celkem 1177 rentgenových zdrojů na zkoumané ploše. Zjistili ovšem, že pouze asi 180 jich pochází z galaxií v Kupě v Peci. Ostatní zdroje jsou z nějakých vzdálenějších zdrojů. Může se jednat o objekty ve vnějších částech centrální galaxie Kupy v Peci. Jiným možným vysvětlením je, že se jedná o rentgenové dvojhvězdy vytahované z jejich mateřské galaxie při gravitačních interakcích mezi blízkými galaxiemi. Při hustotě Kupy v Peci je i tohle dost pravděpodobné.

Zdroje:

https://www.space.com/binary-stars-booted-out-of-galaxies.html

https://phys.org/news/2019-05-chandra-stellar-duos-banished-galaxies.html

http://chandra.harvard.edu/blog/node/723

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kupa_galaxi%C3%AD_v_Peci

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neutronov%C3%A1_hv%C4%9Bzda

Titulní obrázek: NASA