Lenticularis, česky čočka, je tvar oblaku, který se tvoří nejčastěji ve "středním patře", tedy ve výšce 2-8 km. Často připomíná létající talíř, tedy UFO.

Jak lenticularis vzniká?

Tento druh oblaku vzniká orograficky. Proudící vzduch naráží do překážek (kopec, hora) a je vytlačován vzhůru. Při stoupání se vzduch ochlazuje a v určitě výšce dojde při nízké teplotě ke kondenzaci a ke vzniku oblaku.

DRUHY

Dle výšky rozdělujeme 3 druhy lenticularu.

Stratocumulus lenticularis vzniká ve výšce do 2 km.

Stratocumulus lenticularis. Zdroj: google.com

Altocumulus lencitularis je nejběžnější a vzniká ve výšce 2-8 km.

Altocumulus lenticularis. Zdroj: facebook.com

Cirrocumulus lenticularis vzniká ve výšce nad 8-9 km a jeho tvar je spíše rozplizlý.

Cirrocumulus lenticularis. Zdroj: Cloud Appreciation Society

Na rovinatém terénu nebo na nízko položených objektech se lenticularis prakticky nevyskytuje.

Zdroj: http://www.projektzare.cz/identifikace-ufo-cockovity-mrak/aktualne/