Supercela (anglicky supercell) je konvektivní buňka velkého vertikálního rozsahu, která produkuje kroupy, silný vítr a vyznačuje se četnou elektrickou aktivitou. Supercely jsou velice známé výskytem tornád, a to díky rotující části bouře, tzv. mezocykloně.

Vznik supercely je závislý na mnoha faktorech. Jde o nestabilitu atmosféry, vysokou vlhkost vzduchu, silný střih větru, helicitu a celkovou dynamiku v atmosféře. V dobrých podmínkách na bouři vzniká rotující výstupný proud zvaný mezocyklona. Postupem času na mezocykloně mohou vzniknout i sestupné proudy. V České republice bývají dobré podmínky pro supercely zejména na čele studených front, kde střih větru a helicita nabírají na síle a celkově roste i nestabilita atmosféry.

Nejvíce supercel na světě se vyskytuje v tzv. Tornado Alley v USA (Texas, Kansas, Oklahoma a Nebraska). Výskyt ale zdaleka není vyloučený i jinde na světě. V České republice byl například rok 2017 velmi bohatý na supercely, které tu už nejsou ani tak výjimečné. Supercely se vyskytují téměř po celém světě.

Wall cloud. Zdroj: ayay.co.uk

Supercela se projevuje silnými poryvy větru, vysokou elektrickou aktivitou, přívalovým deštěm a téměř vždy kroupami, které mohou být v extrémních případech velké jako tenisové míčky a mohou způsobit škody na majetku. Možný je také výskyt tornád, která mohou mít katastrofální účinky. Supercelu můžeme poznat podle jejího vzhledu, na jejím čele se často vyskytuje tzv. shelf cloud, na základně bouře se vyskytuje tzv. wall cloud (viz obrázek).

Supercely rozdělujeme na 3 typy:

LP supercela: U tohoto typu převládají výstupné proudy, sestupné obvykle nejsou příliš vyvinuté. Může být provázena silnými propady studeného vzduchu, tzv. microbursty. Tvoří slabá tornáda, ale ne příliš často. Doprovázejí ji spíše slabší srážky, ale mohou z ní vypadávat obří kroupy.

Klasická supercela: Má dobře vyvážený sestupný proud s proudem výstupným. Na čele se vyskytují intenzivní srážky. Opět může docházet ke vzniku tornád a propadům studeného vzduchu.

HP supercela: Zřejmě nejnebezpečnější typ supercely. Vyskytuje se zde sice málo tornád, ale více než u LP supercel. Její nebezpečí je hlavně v prudkém dešti, často přes stěnu vody nelze spatřit případné tornádo. Srážky mohou způsobit také sesuvy půdy a bleskové povodně. HP supercely produkují ohromné množství blesků a silná krupobití. Hrozivě působí rovněž jejich vzhled.

Zdroj: ayay.co.uk