Tornádo je silně rotující vír, který se tvoří ze základny bouřkového mraku (Cumulonimbus). Pokud se vír nedotkne země, není považován za tornádo, ale trombu. Tornádo je schopné zvednout do vzduchu věci o hmotnosti až 5 tun a je to extrémně nebezpečný jev, který se může vyskytnout téměř kdekoliv na světě.

Jak ale takové tornádo vlastně vzniká? Tornádo vzniká v případě, když se studený výškový vítr překříží s teplým vzduchem u země. Toto střetnutí vyvolává horizontální rotaci vzduchu. Proudění vzduchu z bouřkového mraku vytvoří rotující vzduchový válec a vztyčí ho do vertikální polohy. Ze spojení vertikálního a otáčivého pohybu vzniká mezocyklona, ve které se v některých případech tvoří vír, který je viditelný, pokud je dostatečná vlhkost a je možná kondenzace. V tomto případě se spustí dolů a vytvoří tornádo. Tvoří se hlavně v supercelárních bouřích, ale není to podmínkou.

Tornádo F1 v Pensylvánii roku 2016 (Zdroj: pennlive.com)

Kde se tornáda vyskytují? Tornáda se vyskytují téměř po celém světě, jejich výskyt je však nejčastější v USA, a to v tzv. tornádové aleji (Texas, Kansas, Oklahoma, Nebraska). V České republice jsou tornáda velmi vzácná, ale je možné, že jich bude časem, stejně jako supercelárních bouří, přibývat.

Síla tornáda se posuzuje podle Fujitovy stupnice, která tornáda dělí do šesti kategorií (F0-F5) podle rychlosti větru.

F0 - Rychlost větru do 117 km/h. Může poškozovat střechy či lámat stromy.

F1 - Rychlost větru od 117 km/h do 180 km/h. Ničí střechy, vytlačuje auta ze silnice.

F2 - Rychlost větru až 252 km/h. Strhává střechy, převrací či zvedá auta ze země, létající trosky mohou být velmi nebezpečné.

F3 - Rychlost větru až 332 km/h. Vyvrací stromy, ničí domy, převrací vlaky.

F4 - Rychlost větru až 418 km/h. Ničí dobře postavené domy, domy s lehkými základy odnáší, těžké předměty se stávají létajícími projektily.

F5 - Rychlost větru až 511 km/h. Domy jsou srovnány se zemí, stromy vyrvány ze země i s kořeny, automobily a těžké projektily létají vzduchem i přes 100 metrů daleko.

Zdroj: pennlive.com