Sněhová vločka je forma pevného skupenství vody. Vzniká v atmosféře, kde se i tvaruje.

Šesterečná vločka. Zdroj: in-pocasi.cz

Struktura a tvar vloček

Každá vločka má jiný tvar, ale její strukturu a přesný tvar určuje teplota, ve které vločky vznikají.

Nikdy nespadnou dvě stejné vločky - toto tvrzení není úplně pravdivé. Fyzikálně to možné je, jsou-li stejné podmínky při vzniku vločky, tak je možné, že se na zemi najdou dvě zcela stejné vločky. Pravděpodobnost tohoto jevu je ale velmi nízká.

Hlavní věcí, která určuje základní tvar krystalů a následně i sněhových vloček, je teplota vzduchu. V menší míře je pak důležitá i vlhkost vzduchu.

Tvary vloček dle teploty (vodorovná osa) a vlhkosti vzduchu (svislá osa). Zdroj: in-pocasi.cz

Základními tvary ledových krystalků v atmosféře jsou ledová jehla, šestiboký sloupek, šestiboká destička a šesticípá hvězdice, popř. šesticípý dendrit.

V současné době existující klasifikace sněhových krystalů a dalších pevných srážkových částic rozlišuje dokonce 121 tříd.

Zdroj: in-pocasi.cz