Blíží se polovina března a venku se už hlavně v nížinách ozývá jarní počasí. Na horách stále vládne zima a v Krkonoších ještě pořád leží místy i přes 2 metry sněhu.

Na tání a úbytek sněhu má vliv hned několik faktorů. Prvním z nich je "sesedání sněhové pokrývky". Prachový sníh obsahuje spoustu vzduchových bublin, navíc vlivem své tíhy postupně sesedá a výška sněhové pokrývky se tak zmenšuje. Obsah vody se ale v celkovém množství sněhové pokrývky nemění.

Co má vlastně vliv na sněhovou pokrývku?

Jedná se o tyto faktory:

1) klimatologické - mezi ně patří teplota, vlhkost vzduchu, srážky a rychlost větru

2) geomorfologické - jedná se o sklon, nadmořskou výšku či stín terénu

3) vegetační - to je například sněhová pokrývka v lesích a lesních porostech

Vraťme se však zpět k faktorům, které ovlivňují tání sněhu. Pokud teplota stoupne nad 0 °C, dochází k tání sněhové pokrývky (čím vyšší teplota, tím rychleji sníh taje). Při tání se sníh mění z pevného skupenství na kapalné. Vliv na tání sněhové pokrývky má i vítr, při vyšší teplotě a chladnějším větru taje sníh výrazně pomaleji. Naopak při vyšší teplotě a teplejším větru odtává ještě rychleji.

Nejvíce ovlivňuje tání sněhu déšť. Silnější déšť = velmi rychlé tání sněhu a tím pádem i přecházení z pevného do kapalného stavu sněhové pokrývky.

Největším nepřítelem sněhové pokrývky je obleva, tedy přesněji kombinace silného větru, teploty nad nulou a dešťových nebo smíšených srážek. V horských oblastech, kde je obvykle dostatek sněhu, dochází při oblevě k výraznému rozproudění vodních toků.

Řeka ve vyšších polohách rozprouděná vlivem tání sněhu. Zdroj: denik.cz

Povodně způsobené rychle tajícím sněhem se vyskytují hlavně právě na přelomu zimy a jara. Nezáleží jen na výšce sněhové pokrývky, ale i na tom, jaký je v ní obsah vody.

Co se aktuálních dnů týče, nejvíce sněhu leží v Krkonoších (místy i přes 2 metry), v Jeseníkách (do 150 cm) a v Beskydech (něco přes 1 metr). Na Šumavě leží až 231 cm sněhu, ale na německé straně hor (konkrétně v místě Grosser Arber). Jinak je tam do 1 metru sněhu. V Krušných horách leží do 70-80 cm sněhu.

Výška sněhové pokrývky k 13. 3. 2019. Zdroj: portal.chmi.cz

Během následujících dní na horách připadne až čtvrt metru sněhu, ovšem o víkendu teplota v nížinách vystoupí až k 20 °C. Na horách bude kolem 12 °C a sníh tak bude rychle tát. Během následujícího týdne se však sněžení vrátí, a to nejen na hory, ale i do středních poloh.

Zdroje: In-počasí, ČHMÚ