Z dát kozmickej sondy Galileo sa zistilo, že deväť skúmaných geografických miest na mesiaci Ganymed má indície dávnej tektonickej činností a tento poznatok môže rozšíriť poznatky o tektonike ostatných veľkých mesiacov v Slnečnej sústave.

Pod povrchom mesiaca Ganymed už neprebieha žiadna z tektonických aktivít. No kedysi dávno existovala tektonická činnosť a práve dáta zo sondy Galileo majú poodkryť históriu tektonickej aktivity na Ganymede.

Nové poznatky podľa štúdie od havajskej univerzity v Manoa ukazujú, že všetkých deväť geografických miest vykazujú podobné známky tektoniky a vyzerá to, že boli kedysi súčasťou rozsiahleho tektonického procesu na mesiaci.  

Nové zistenia nám pomôžu pozrieť sa do budúcností tektoniky mesiaca Európy, ktorá má aktuálne aktívnu tektonickú činnosť.

Samotná sonda Galileo obiehala Jupiter v rokoch 1995-2003. Bola prvým človekom vyrobeným objektom, ktorý obiehal Jupiter.

Sonda Galileo obiehala Jupiter v rokoch 1995-2003. Zdroj: nasa.gov

Zdroj: sciencedaily.com