Vedci objavili u blízkej hviezdy planétu! Ide o štvrtú najbližšiu hviezdu, Barnardovú hviezdu. Novoobjavená planéta sa radí medzi takzvané super-Zeme.

Úsilie vložené do 20 rokov trvajúceho projektu Red Dots prináša prvé ovocie. Zámerom projektu Red Dots je hľadanie planét v okolí červených trpaslíkov. A napokon u Barnardovej hviezdy sa potvrdili dávnejšie dohady o existencii planéty.

Za 20 rokov sa uskutočnilo 771 meraní radiálnych rýchlostí. Táto metóda študuje pohyb hviezd na základe Dopplerového javu. Ak sa hviezdy od nás vzdiaľujú, spektrum hviezdy smeruje k červenému pásmu dlhších vĺn, ak približujú, tak k modrému kratších vĺn. Keďže sa predpokladá, že planéty majú vplyv na pohyb hviezdy, vieme na základe merania radiálnych rýchlostí zistiť prítomnosť planéty. Jeden z spektrografov, HARPS, vie odlíšiť zmeny v rýchlostí hviezdy s citlivosťou 3,5 km/h, čo je rýchlosť vašej chôdze. A pri tom je Barnardová hviezda vzdialená od nás 5,98 svetelných rokov a jej radiálna rýchlosť sa pohybuje na úrovni 110,8 km/s. Mimochodom, Barnardová hviezda patrí medzi šampióny vo vlastnom pohybe na oblohe. Za rok sa na oblohe posunie až o 10,34 uhlových sekúnd.

Umelecká predstava Barnardovej hviezdy, ktorú obieha objavená planéta. Zdroj: realgeeks.com.ng

Čo môžeme povedať k objavenej planéte? Má minimálne 3,2násobnú hmotnosť Zeme a nachádza sa od materskej hviezdy vo vzdialeností 0,4krat Slnko-Zem. No napriek blízkostí k hviezde prijíma len 2 % energie, ktorú dostáva Zem od Slnka. Musíme si uvedomiť, že materskou hviezdou je červený trpaslík, ktorý patrí medzi najmenšie hviezdy, ktoré ešte majú termonukleárne reakcie. Samotná Barnardová hviezda má len 0,0004 svietivostí Slnka, takže na planéte panujú teploty okolo -170 °C (na nejaké opaľovanie na pláži to nevyzerá). Ak tam je vôbec nejaká voda, tak jedine v tuhom skupenstve, ľade. Obeh okolo červeného trpaslíka trvá planéte 233 dní.

Zdroj: sciencedaily.com