Hurikán Dorian za sebou na Bahamách zanechal 30 lidských životů. Tamější ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že počet obětí ještě vzroste. Nyní varuje americké Národní středisko pro hurikány státy východního pobřeží před katastrofálními záplavami, protože z Baham se hurikán vydal směrem k Jižní Karolíně. Zde ale zeslábl na hurikán 1. kategorie.

Schématické znázornění předpokládané trajektorie bouře. Zdroj: NOAA

Zajímavé bylo, že se hurikán 2. září severně od ostrova Grand Bahama téměř zastavil. Tento stav trval asi 24 hodin a zapříčinilo to oslabení hřebenu vyššího tlaku vzduchu, který jej na své jižní straně přestal pohánět. Při tomto zpomalení postupu získal hurikán vlastnosti prstencové tropické cyklóny.

Při této prstencovité struktuře charakterizuje hurikán abnormálně velké oko, kolem kterého se rozprostírá konvektivní oblačnost ve tvaru prstence či pneumatiky. Tyto bouře se vyznačují symetrickým vzhledem, a to především díky nedostatku diskrétních dešťových pásů. Dešťové pásy jsou zde slité do již avizovaného prstence. Prstencovou podobu bouře získává při intenzifikaci. Chováním se však bouře příliš neliší od asymetrických tropických cyklón - až na vlivy, které vedou k formaci prstence a abnormální odolnosti vůči okolním negativním vlivům, které by jinak mohly bouři oslabit. Výzkum bouří je omezen, neboť formace prstence téměř vždy probíhá nad mořem.

Okolo oka hurikánu Dorian se nachází prstencová struktura. Zdroj: NOAA

Přesná definice uvádí, že prstencová tropická cyklóna se vyznačuje průměrným nebo větším než průměrným okem, které je obklopeno hlubokou konvekcí. Jádro cyklóny s nedostatečnou konvekcí se nachází uvnitř CDO (z anglického central dense overcast) a musí existovat minimálně po dobu 3 hodin (Knaff a Kossin, 2003). Cyklóna se pak jeví jako osově souměrná a lze ji považovat za prstencovou tropickou cyklónu. Pokud cyklóna nevykazuje charakteristiky prstence, je brána jako asymetrická. Dále je charakteristické, že jakmile cyklóna nabude prstencové struktury, je denní pulzace cirrové klenby spojená s výtokem z bouře utlumena. Ve velmi silných tropických cyklónách s prstencovou strukturou můžeme pozorovat tzv. "pinwheel eye", což je struktura oka připomínající paprskové kolo.

V těchto cyklónách většinou převládá průměrný vítr o síle 200 km/h, vyskytovat se ale mohou i jiné intenzity. Prstencové tropické cyklóny jsou méně náchylné k oslabování v důsledku negativních vlivů prostředí, a mohou si tak udržet vrchol své intenzity po delší dobu. Tato perzistentní intenzita se velice špatně předpovídá a je tedy prekurzorem mylných prognóz v následujícím vývoji tropické cyklóny.

Názorná ukázka mezovírů stěny oka (eyewall mesovortices) v hurikánu Harvey. Zdroj: nsf.gov

Formaci prstencové struktury cyklóny mohou indikovat mezovíry stěny oka (eyewall mesovortices), což jsou drobné rotační prvky podobné sekundárním savým vírům v silných tornádech. Tyto rotační prvky mísí silné větry stěny oka se slabými větry oka, čímž pomáhají oko rozšířit. Dále tento proces pomáhá vytvořit relativně jednotnou ekvivalentní potenciální teplotu (theta-e) v oku. Tento proces trvá přibližně 24 hodin a lze jej považovat za typ výměny stěny oka.

Prstencové tropické cyklóny potřebují pro svou formaci prostředí s nižším střihem větru. Dále studované bouře (Knaff a Kossin, 2003) vykazovaly východní větry a relativně chladný vzduch v horní troposféře. Pro formaci prstencových struktur není důležitá abnormálně teplá hladina mořských vod.

Zdroje: Knaff, John A., Kossin, James P. (April 2003). "Annular Hurricanes". Weather and Forecasting. 18 (2): 204–223

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2019/al05/al052019.discus.035.shtml?

https://www.post-gazette.com/news/environment/2019/08/31/Hurricane-Dorian-shifts-concerns-in-Carolinas-FLorida/stories/201908310091