Během letošního jara můžeme pozorovat až tři neobvykle velké úplňky. Může za to excentricita dráhy Měsíce.

Abychom pochopili, proč vůbec superúplňky vznikají, musíme se podívat na dráhu našeho přirozeného satelitu. Na první pohled je jasné, že se nejedná o dráhu kruhovou, ale eliptickou (s excentricitou 0,0549). Díky tomu není náš souputník od nás stále stejně daleko, ale někdy blíže (až 356,4 tisíc km) a někdy dále (až 406,7 tisíc km). Měsíc navíc není ve stejné fázi na stejném místě své orbity, a to kvůli odlišnosti synodické a siderické periody. Z toho pak vyplývá, že úplněk nastane jednou blíž a jednou dál.

Oběžná dráha našeho souputníka. Superúplněk nastává, když je úplněk v bodě 1. Z obrázku je navíc patrný i rozdíl mezi synodickou a siderickou periodou, jelikož fáze, která byla v bodě 1, nastává při dalším oběhu v bodě 15. Zdroj: physicsworld.com

Superúplněk pak nastává, když se Měsíc nachází poblíž perigea, tedy místa největšího přiblížení k Zemi. Letos máme vskutku štěstí, jelikož takové případy nastanou hned tři a ještě k tomu po sobě.

První superúplněk už proběhl 9. března a Měsíc se přiblížil k Zemi na 357 404 km. Druhý nás teprve čeká a ten si nesmíme nechat ujít, jelikož bude ještě o 369 km blíže než ten březnový. Pokud vám tedy 9. března nepřálo počasí, nebo jste neměli možnost pozorovat, určitě neváhejte 8. dubna. Poté je tu ještě třetí šance 7. května, kdy se ale Měsíc přiblíží "jen" na 361 184 km, tedy asi o 4 000 km méně.

Měsíc se může během těchto mimořádných událostí jevit až o 7 %  větší a o 14 % jasnější než za normálních okolností a až o 14 % větší a o 30 % jasnější, než když je nejdále od Země.

Srovnání velikosti Měsíce nejblíže k Zemi a nejdále od Země. Okem by tento rozdíl nebyl tolik patrný, jelikož na nebi nemáme s čím velikost Měsíce srovnat. Zdroj: almanac.com

Měsíc se na fotografiích blízko horizontu jeví obrovský, jelikož si ho srovnáváme s velikostí nám dobře známých objektů. Jakmile však vystoupí vysoko nad obzor, jeví se malinký. Během superúplňku vysoko nad obzorem nebude jednoznačně vidět, o kolik je větší. To ukážou až fotografie, jako je ta výše.

Velikost Měsíce vzhledem k pozemním objektům. Zdroj: express.co.uk

Zdroje: express.co.uk, almanac.com, businessinsider.in, ourcommunitynow.com, novinky.cz

Zdroj titulního obrázku: nasa.gov