Lorenzo je extrémně silná tropická cyklóna, která se nachází ve východním Atlantiku. Zároveň jde taky o nejvýchodnější hurikán 5. kategorie dle Saffir-Simpsonovy škály. Tato kategorie znamená, že v bouři panují větry o síle vyšší nebo rovny 252 km/h a tlak v centru je nižší nebo roven 920 hPa. Za letošní hurikánovou sezónu je to 12. pojmenovaná bouře, pátý hurikán a třetí hlavní hurikán (hlavní hurikán=kategorie 3-5).

Obr. 1: Předpověď postupu hurikánu Lorenzo. Zdroj: nhc.noaa.gov

Hurikán pravděpodobně zasáhne Azorské ostrovy během středy 2. října. Dle předpokladů by měl v této době dosahovat 2. kategorie, což odpovídá větrům o síle 154-177 km/h. Současně lze vlivem silných větrů očekávat vzdouvání mořské hladiny. Během pátku 4. října zasáhne bouře pravděpodobně i Britské ostrovy, především pak Irsko.

Národní centrum pro hurikány (NHC) začalo 19. září sledovat tropickou vlnu, která se nacházela nad západním pobřežím Afriky. Během 22. září tropická vlna vstoupila nad Atlantik, kde se z ní za vhodných podmínek začala organizovat tropická deprese. O několik hodin později se deprese zintenzivnila na tropickou bouři, která byla pojmenována Lorenzo. A konečně dne 25. září se z tropické bouře vyvinul hurikán první kategorie, který procházel rychlou intenzifikací a ještě téhož dne posílil na hurikán druhé kategorie. Současně hurikán procházel cyklem výměny stěny oka, což dočasně zbrzdilo jeho promptní zintenzivňování. Začátkem 26. září byl cyklus dokončen a bouře se extrémně rychle zintenzivnila na hurikán 4. kategorie. V této době vzrostla průměrná rychlost větru o 55 km/h za pouhých 6 hodin.

Obr. 2: Dosavadní trajektorie hurikánu Lorenzo. Zdroj: nhc.noaa.gov

Lorenzo se doposud pohyboval západním směrem, ale 27. září se začal stáčet k severu a dostal se do prostředí s vyšším střihem větru, což jej současně s dalším cyklem výměny stěny oka oslabilo. NHC předpokládalo, že Lorenzo bude i nadále slábnout. Hurikán se však dostal opět do prostředí s nižším střihem větru a navzdory předpovědím se znovu zintenzivnil na 4. kategorii. Dnes, tedy 29. září, Lorenzo posílil na hurikán 5. kategorie a stal se tak nejvýchodnějším hurikánem s takovou silou.

Obr. 3: Satelitní snímek hurikánu Lorenzo. Zdroj: nhc.noaa.gov

Zdroje: news.sky.com, weather.com, nhc.noaa.gov