Pri rutinnom pozorovaní bielych trpaslíkov Hubblovým teleskopom v guľovej hviezdokope NGC 6752 narazili vedci na prekvapivý objav. Zhluk hviezd, ktorý sa nachádza v tom istom smere ako zmienená guľová hviezdokopa, patrí doteraz neznámej galaxii, ktorá je od nás vzdialená len 30 miliónov svetelných rokov!

Galaxia už bola pokrstená ako Bedin 1. Spoločne s guľovou hviezdokopou NGC 6752 sa nachádza v súhvezdí Páv. Ide o trpasličiu sferoidnú galaxiu, ktorá obsahuje len veľmi málo plynu na tvorbu hviezd a je stará 13 miliard rokov! Je takmer tak stará, ako vesmír, ktorý má 13,81 miliard rokov. Len 2,1 miliónov svetelných rokov od galaxie Bedin 1 sa nachádza známa galaxia NGC 6744. Podľa všetkého spolu tieto dve galaxie interagujú, aj keď dosť obmedzene. Od ostatných galaxii je vzdialená a tým pádom dosť dobré izolovaná od rôznych interakcii počas jej dlhého života. Jej vek a izolovanosť nám dovoľuje prehlásiť, že galaxia je živou fosíliou z raných dôb vesmíru.

Prevažne vľavo sa dívame na roztrúsené slabo svietiace hviezdy trpasličej sferoidnej galaxie. Zdroj: space.com

Samotný objav má na konte Hubblov teleskop a jeho prístroj Advanced Camera for Surveys (ACS). Presne tá kamera, ktorá napr. nasnímala ultrahlboké pole vzdialeného vesmíru. Zmienený výskum bielych trpaslíkov v guľovej hviezdokope NGC 6752 sa v dobe, keď došlo k objavu, zameriaval na spoľahlivé určenie veku guľovej hviezdokopy. Na základe snímok od Hubblovho teleskopu vedci objavili zhluk mnohých hviezd, pričom analýza svetla hviezd ukázala, že nie sú súčasťou Mliečnej dráhy.  

Trpaslíčia sferoidná galaxia Bedin 1 je od špirálovej galaxie NGC 6744 vzdialená 2,1 miliónov svetelných rokov. Zdroj: apod.nasa.gov

Zdroje: space.com, sciencedaily.com