V noci ze soboty 13. na neděli 14. 10. zaznamenalo Portugalsko jednu z nejsilnějších bouří ve svých dějinách. Byl to pozůstatek hurikánu Leslie. Bouře za sebou zanechala polámané stromy, domácnosti bez elektřiny, rozbouřené říční toky a zrušené letecké spoje. Dále již oslabená bouře putovala přes severní Španělsko směrem k Francii, kde způsobila ničivé povodně.

Otázka, jestli Evropu ohrožují hurikány, se dá vnímat dvojsmyslně. Nejpřesnější odpověď by byla, že Evropu ohrožují pozůstatky z Atlantických hurikánů. To znamená, že hurikány, jejichž trajektorie atakuje Evropu, lze vnímat jako prekurzory nebezpečného počasí na starém kontinentu za vhodných podmínek. Čili to, co zbude z hurikánů, sužuje evropské pobřeží, ale přímo jako hurikány to chápat nelze.

Nyní se vraťme k Leslie. Historie cyklony je poněkud složitější. Původně subtropická bouře Leslie se zformovala dne 23. září několik set kilometrů jihozápadně od Azorských ostrovů nad Atlantickým oceánem z již předešlé extratropické cyklony. V průběhu 25. září subtropická bouře zeslábla na tropickou depresi. Takto cyklona dál bilancovala, než 29. září narazila na subtropickou tlakovou výši, která ji deportovala jihozápadním směrem. Během postupu na jihozápad získala více tropických vlastností, došlo k vývoji teplého jádra a stala se plně tropickou. Tímto způsobem cyklona postupovala až do 3. října, kdy se oslabil vliv subtropické tlakové výše a bouře se stala stacionární. Mezitím prošla stadiem intenzifikace a z tropické bouře se zrodil hurikán, zformovala se struktura oka a po stranách konvektivní dešťové pásy. Dále se hurikán Leslie vydal na sever mezi brázdou nízkého tlaku vzduchu situovanou severozápadně a hřebenem vysokého tlaku vzduchu na jihovýchodě. Při postupu 4. října došlo k oslabení a z hurikánu se opět stala tropická bouře, která narazila na silné západní proudění ve střední troposféře a vlivem vysokého střihu větru, jenž je nepříznivý pro rozvoj tropických cyklón, začala dále ochabovat. Po kontaktu se západním prouděním začala níže postupovat k jihovýchodu.

NPP image of Leslie
Obr. 1: Satelitní snímek bouře Leslie z 8. října. Bouře je ve stadiu intenzifikace, dochází k rozvoji struktury oka a konvektivních dešťových pásů. Oblačnost linoucí se severovýchodně od bouře se váže na tlakovou níži se středem nad Britskými ostrovy. Zdroj: https://blogs.nasa.gov/hurricanes/tag/leslie-2018/

Aby to nebylo tak jednoduché, dne 8. října došlo opět k intenzifikaci, prohlubovala se konvekce, znovu se zformovala struktura oka a systém se jevil symetrický. Dne 10. října se systém stal podruhé hurikánem, který následně začal postupovat po jižním okraji výškové tlakové níže nad Atlantikem. Zpočátku byl směr jihovýchodní, pak východní a nakonec severovýchodní. Hurikán začal v rychlém proudění promptně postupovat, díky tomu po šesti hodinách zeslábl na tropickou bouři. To už se Leslie nacházela necelých 200 km od pobřeží Portugalska. Při kontaktu s pevninou se cyklona dále vyplňovala a nad jižní Francií zcela zanikla.

Jednou za čas se stane, že pozůstalé tropické bouře či hurikány se dostanou až k evropskému pobřeží a způsobují nebezpečné počasí. Tato situace nyní nastala díky tryskovému proudění, které vytvořilo meandr nad Atlantikem. To se stalo z důvodu vyklenutí výškové tlakové níže směrem k jihu a subtropické tlakové výše k severu. Tlakový gradient vzniklý mezi těmito dvěma útvary vyrovnává tryskový proud. Britské ostrovy v minulém týdnu decimovaly vytrvalé deště a silné větry, protože ležely na východní straně meandru. Bouři Leslie do Evropy deportoval právě takto zakřivený tryskový proud. Hurikán se vyskytoval nad středním Atlantikem, kde se dostal do kontaktu s tryskovým proudem a nabral plně východní směr. Nejprve zpustošil souostroví Madeira a poté pokračoval k břehům Portugalska.  

Obr. 2: Synoptická situace nad Evropou 13. 10. 2018 v 6:00 UTC. Severozápadně od Britských ostrovů se rozprostírá rozsáhlá oblast nízkého tlaku vzduchu a nad východní Evropou sídlí rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu. Mezi těmito útvary prochází tryskový proud. Mezi Azorskými a Kanárskými ostrovy se nachází hurikán Leslie. Zdroj: www1.wetter3.de
Obr. 3: Satelitní snímek pozůstatku hurikánu Leslie z 13. 10. 2018 směřující k Portugalsku. Bouře se nachází v pásu oblačnosti, který se váže na teplotní rozhraní. V bouři je patrná vertikálně diferencovaná oblačnost spojená s konvektivními procesy. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Leslie_(2018)

Podobnou situaci Evropa registrovala i před rokem. Pozůstatek z hurikánu Ophelia zasáhl Irsko a Britské ostrovy. Bouře udeřila se silným větrem, který dosahoval až 200 km/h. Tehdy panovala nad Evropou velice podobná synoptická situace, bylo to skoro jako přes kopírák. Tryskové proudění dopravilo bouři z Atlantiku přes Azorské ostrovy kolem severního okraje Pyrenejského poloostrova směrem k Britským ostrovům.

Obr. 4: Synoptická situace nad Evropou 16. 10. 2017 v 0:00 UTC. Západně od Britských ostrovů lze detekovat hlubokou tlakovou níži Ophelia. Cyklona v horizontálním směru není rozsáhlá, což je pro tropické systémy příznačné. Zdroj: www1.wetter3.de

Dále mezi rozsáhlou tlakovou výší zasahující ze severní Afriky až do střední Evropy a tlakovou níží Ophelia došlo k přenosu saharského písku směrem do Evropy. Skupině těchto větrů vanoucích ze severní Afriky do Evropy se říká scirocco (čteme širóko). Nastávají právě při této konfiguraci tlakových útvarů.

Obr. 5: Bývalý hurikán Ophelia s sebou přinesl písek a prach ze Sahary, což mělo za následek, že se Slunce ve Spojeném království jevilo oranžově. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Ophelia_(2017)
Obr. 6: Grafické znázornění trajektorie bouře Ophelia. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Ophelia_(2017)

Lze si povšimnout, že v obou případech povětrnostních extrémů sehrálo určitou roli tryskové proudění, které se zakrucovalo nad Atlantikem. Jestliže bude nadále pokračovat oteplování Arktidy, zapříčiní to zmenšování tlakového gradientu mezi výškovou tlakovou níží nad oblastmi Arktidy a subtropickou tlakovou výší. Menší tlakový gradient znamená, že tryskové proudění se bude častěji deformovat a způsobovat extrémy počasí.

Zdroje: https://blogs.nasa.gov/, www1.wetter3.de, https://en.wikipedia.org/