Začnite rok 2020 pozorovaním pokračovania novoročného ohňostroja! Roj je aktívny od 28. decembra do 12. januára. Maximum nastane 4. januára okolo 8:00 UT (9:00 nášho času). Radiant sa nachádza v severnej časti súhvezdia Pastier. Roj dostal názov podľa dnes už neexistujúceho súhvezdia Nástenný kvadrant. Viac o histórii sa dočítate v mojom staršom článku.

Mesiac v deň maxima v podstate neruší pozorovania. Síce bude v prvej štvrti 3. januára, ale stihne zapadnúť predtým, ako sa radiant dostane do dostatočnej výšky nad horizont. Miesto, z ktorého vyletujú Kvadrantidy, je v našich zemepisných šírkach cirkumpolárne. Večer je najnižšie nad horizontom, do minimálnej výšky vhodnej pre pozorovanie sa dostane okolo polnoci a najvyššie nad horizontom je ráno.

Poloha radiantu v deň maxima tesne pred východom Slnka. Screenshot je z programu Stellarium.

Maximum by mali najlepšie vidieť pozorovatelia v severnej Amerike, ale aj v Európe by sme mali vidieť prudký nárast aktivity nad ránom. FWHM (doba, počas ktorej vidíme minimálne polovičný počet meteorov vzhľadom na maximum) je asi 4 hodiny.

Očakáva sa, že v maxime uvidíme priblžne 120 meteorov za hodinu. Maximum podľa dát z pozorovaní v roku 1992 nastane v slnečnej dĺžke 283,15° (8:20 UT). Podľa videopozorovaní z posledných rokov by maximum malo nastat v slnečnej dĺžke 283,11° (cca 7:00 UT).

Rádioví pozorovatelia by mali detegovať výrazne maximum približne 14 hodín pred vizuálnym maximom.

Svoje vizuálne pozorovania môžete zasielať priamo do IMO, stránka ich viacmenej okamžite zobrazí v grafe. Rádioví pozorovatelia nemusia zasielať nič, ich dáta su kontinuálne zaznamenávané v RMOB. Prehľadný graf aktivity Kvadrantíd v rádiovej oblasti nájdete tu.

Ostáva už len zaželať všetko najlepšie do nového roku a jasnú oblohu aj v roku 2020!

Zdroj: Kalendár IMO na rok 2020

Zdroj titulného obrázku: flickr.com