Aj v dobe internetu, mobilných telefónov a satelitnej televízie sa stáva, že počas pozorovania (pozorovacej expedície) potrebujeme vedieť, ako sa bude vyvíjať počasie počas ďalších dní. A ako natruc sa v mobiloch vybili baterky, miestny internetový provider má roztrasené Wi-Fi, na ktorom je aj obyčajné posielanie e-mailov utrpenie a v TV vysielaní nám moderátor popraje "Slunce v duši". Tu sú rady, ktoré som zozberal v knihách o plachtárskom lietaní v otcovej knižnici.
Príznaky chystajúcej sa zmeny počasia, alebo naopak jeho ustálenia, možno nájsť medzi rôznymi javmi na zemi aj vo vzduchu. Aby sme ich vedeli využiť, treba ich poznať, sústavne pozorovať vietor, oblaky, rosu, hmlu, farbu zory a oblohy, vzhľad Mesiaca, hviezd a Slnka, typ dažďa, správanie sa vtáctva, zvierat, hmyzu, stav rastlinstva. Je vhodné mať pri sebe barometer.

Príznaky dobrého, ustáleného počasia

 • Barometrický tlak v priebehu niekoľkých dní pomaly stúpa alebo zostáva bezo zmeny pri južnom vetre.
 • Barometrický tlak sa zvyšuje pri silnom vetre.
 • V noci vietor utíchne a dve hodiny po východe slnka sa zjavuje, na poludnie silnie a k večeru opäť slabne.
 • Zrána je obloha úplne jasná, o ôsmej až deviatej hodine sa objavujú prvé kopovité oblaky s plochou základňou a kopulovitým vrchom, k poludniu sa kopovité oblaky rozrastajú bez rozplývania, ani jeden oblak nenarastie podstatne vyššie ako druhý. Večer sa oblaky rozpadávajú a so západom Slnka úplne miznú.
 • Kopovité oblaky sa nevytvárajú vôbec, ale deň je ešte horúcejší ako včera - príznaky tlakovej výše a záruky rovnako horúceho počasia aj na nasledujúci deň, ktoré sa obyčajne ustáli za juhovýchodného vetra.
 • Obloha je tmavomodrá, zdá sa vysoko a horizont blízko, aj keď môže byť zastretý horúcim oparom; zore sú zlaté, zlatistožlté alebo ružové; po západe slnka sa dlho udržuje striebristý svit, ale súmrak je krátky.
 • Hviezdy sa v noci slabo trblietajú a pritom možno pozorovať zelenkavé svetlo.
 • Kondenzačné pásy za lietadlami letiacimi vo výške 5 až 8 km rýchlo miznú.
 • Slnko zapadá za bezoblačnej oblohy, alebo uprostred ľahučkých rozpadávajúcich sa oblakov. Slnečný kotúč sa počas západu splošťuje, kriví, niekedy dokonca akoby sa rozpadával na viac častí.
 • Hneď po západe Slnka sa na zemi a na tráve vytvára rosa, ktorá mizne až okolo ôsmej ráno.
 • Po západe slnka sa v úžľabinách a nižších polohách (alebo súvisle po celej krajine) vytvára ľahká hmla rozpadávajúca sa až nad ránom.
 • Dym z vatry a komínov stúpa kolmo nahor, ale ráno a večer sa pomaly rozplýva v malej výške (podľa hrúbky inverzie z ochladenia).
 • Lastovičky a dažďovníky lietajú vysoko.
 • Cez deň je na slnku horúco, ale nie príliš, noci sú chladnejšie. Pri výstupe od rieky alebo z úžľabiny na vyvýšeninu pociťujeme závan teplejšieho vzduchu. Teplotný rozdiel medzi dňom a nocou dosahuje 10 až 15 °C.
 • Kopovité oblaky sa vytvárajú len nad súšou, neprekročia pobrežnú čiaru veľkých vodných nádrží. Nad morom je jasno.

Príznaky čiastočného zhoršenia počasia

Príznaky tu uvedené naznačujú, že počasie bude málo ustálené, premenlivé s krátkotrvajúcimi dažďami.

 • Vietor počas dňa je neustálený, mení smer, raz na jednu, raz na druhú stranu, raz slabne, raz silnie a na krátky čas sa mení na nárazový, ale k večeru slabne alebo úplne stíchne.
 • Kopovité oblaky sa cez deň zjavujú skoro, rýchlo sa rozrastajú dohora aj do šírky, sú veľmi kučeravé. Niektoré veľké oblaky na vrchole postupne prechádzajú do nákovy a vysúvajú na boky "vejár" cirrostratových oblakov. Pod oblakmi tohto druhu sú takmer vždy prudké dažde, často aj búrka.
 • Kopovité oblaky k večeru nemiznú, ostávajú na oblohe aj v noci.
 • Cez deň je obloha bledomodrá a kalná, večerné zore nie sú zlatisté, ale červenkasté a Slnko má tiež červenú farbu.
 • Po západe Slnka nebýva rosa, alebo je len veľmi slabá. Nevznikajú nočné hmly.
 • V noci a po daždi nepozorujeme veľké ochladenie.
 • Rozdiel medzi dennou a nočnou teplotou je malý, menej než 10 °C, ale vlhkosť vzduchu zostáva vysoká aj cez deň, zvyčajne na 70 až 80 %.
 • Atmosférický tlak sa neudržuje príliš vysoko: 98,65 až 100 kPa; pozorujeme jeho nerovnomerné klesanie: raz rýchlejšie, inokedy pomalšie; niekedy môže na krátky čas zanedbateľne stúpnuť s nasledujúcim poklesom.

Príznaky ďalšieho zhoršovania počasia

 • Vietor neutícha ani v noci.
 • Veľké prevaľujúce sa oblaky, lejaky, a niekedy búrky časom spojené aj s dúhou je možno pozorovať už v prvej polovici dňa.
 • Vôbec sa nevyskytuje rosa. Večerná hmla, ak sa aj vytvorí, rýchlo zmizne.
 • Dym z vatier a komínov nestúpa hore, ale stelie sa po zemi.
 • Kondenzačný pás za lietadlami sa drží dlho a rozplýva sa po oblohe.

Príznaky príchodu sychravého a daždivého počasia

 • Tlak klesá na 98,65 kPa, alebo dokonca na 97,33 kPa. Keď tlak klesá príliš rýchlo, sľubuje to krátke, ale búrlivé počasie, ktoré bude pokračovať určitý čas po stúpnutí tlaku.
 • Možno pozorovať postupné znižovanie základne oblakov postupujúcich väčšinou od severozápadu, západu a juhozápadu.
 • Vysoké cirrusové oblaky s "oblúčikmi" a "pazúrikmi" svedčia o blížiacom sa teplom fronte a príchode trvalých dažďov.
 • Objavenie sa množstva oblakov od severozápadu alebo západu vo všetkých výškach svedčí o približovaní sa sychravého počasia trvajúceho kratšie, než keď prechádza teplý front, ale búrlivejšieho, čo je späté s prechodom studeného frontu.
 • Vietor k večeru silnie, najmä vtedy, keď sa mení jeho smer. Neslabne ani po daždi.
 • Hviezdy sa výrazne trblietajú červeným a modrastým svetlom.
 • Zdá sa, že obloha je nízka, je dobre vidno aj do diaľky, na horizonte sa jasne črtajú predmety, ktoré za dobrého počasia zvyčajne nevidno.
 • Vo vzduchu je dobre počuť každý zvuk, dokonca jednotlivé zvuky sa šíria veľmi jasne.
 • Ranné a večerné zore sú jasnočervené, tmavočervené alebo purpurové. Slnce má tiež purpurovú farbu.
 • Okolo Slnka alebo Mesiaca je možno pozorovať veľký biely kruh, ktorý je trochu sfarbený na okraji (halo).
 • Večer a v noci je vzduch citeľne teplejší (teplé noci).
 • Ak sa v západnej časti oblohy objavia cirrostratové oblaky, ktoré sa približujú a hrubnú, ale nepokrývajú celú oblohu, značí to, že teplý front prechádza bokom a danú oblasť zasahuje len svojou okrajovou časťou. Zhoršenie počasia nebude dlhotrvajúce, ako je to obvyklé pri teplom fronte.
 • Ak sa od západu približujú a mohutnejú vrstvovité dažďovité oblaky, ktorých spodná časť je lemovaná množstvom vlniek (časti oblakov visia ako vemená) a ak sú pomerne vysoko (2 až 3 km) a neklesajú, značí to, že nemusí ani pršať a zhoršenie počasia bude trvať iba krátky čas.

Príznaky zlepšenia počasia a skončenia dažďa

Pre astronómov amatérov je veľmi dôležité, aby vedeli určiť, kedy sa počasie začína zlepšovať - kedy je po súvislých dažďoch alebo po prechode studeného frontu možné vyraziť na "pľac" a pozorovať. Prvé príznaky zlepšenia počasia, ak je sychravo a úplne zamračené, sú nasledovné:

 • V čase dažďa vietor pomerne rýchlo slabne a mení smer.
 • Súvislá pokrývka tmavých dažďových oblakov začína byť svetlejšia, alebo sa rozpadáva na jednotlivé oblačné vrstvy, prípadne prechádza do tmavosivej súvislej pokrývky v tvare oblačných valov. Medzery medzi valmi sa postupne rozširujú, oblaky sa trhajú a medzi valmi sa objavuje modrá obloha.
 • Po daždi nastupuje prudké a vytrvalé ochladzovanie a nové zvýšenie teploty neprichádza hneď, ale až po mnohých hodinách. Svedčí to o tom, že studený front so sprievodnými lejakmi už prešiel a nad oblasť sa rozširuje chladná oblasť vzduchu.

Zdroje: Technika a taktika letov v termike, Gončarenko, V. V., 1981, Alfa Bratislava
Športové lietanie, lietadlá, letci 1983, Štefánik, František, 1983, Alfa Bratislava
Učebnice sportovního výcviku plachtaře, kolektív autorov, 1962, Naše Vojsko Praha
Metodika výcviku na kluzácích, Kdér, František, 1987, ÚV Svazarmu (vyšlo viacero dielov)