Tohtoročný druhý štart Falcona Heavy sa uskutočnil 25. júna 2019. Do vesmíru táto mohutná raketa vyniesla spolu 24 satelitov.

Historicky išlo o tretí štart najsilnejšej rakety v súčasností. Raketa Falcon Heavy štartovala zo Štartovacieho komplexu 39A nachádzajúceho sa v Kennedyho vesmírnom stredisku na americkej Floride. Ide o tretí štart tejto silnej rakety a druhý tohtoročný štart. Raketa Falcon Heavy je zložená z troch rakiet Falcon 9, pričom dve postranné rakety sú nazývané ako bočné stupne a stredový Falcon 9 je centrálny stupeň. Ako centrálny stupeň sa použil stupeň B1057, ktorý ešte nikdy neletel. Bočné stupne B1052 a B1053 už boli raz využité pri predchádzajúcom lete Falcon Heavy, ktorý vyniesol do vesmíru družicu Arabsat 6A. Návrat bočných stupňov sa vydaril, návrat centrálneho stupňa bohužiaľ zlyhal.

Horný stupeň Falcona 9 vyniesol do vesmíru až 24 satelitov. Počas svojej cesty musel dosiahnuť troch rozdielnych orbít, aby vysadil všetok náklad. Prvou zástavkou pre 12 satelitov je orbita s parametrami 300 x 860 km x 28,5°. Uvedené parametre dráhy satelitov znamenajú, že najnižšia výška okolo Zeme je 300 km, najvyššia 860 km a sklon ich dráhy je 28,5°. Ďalších 11 satelitov horný stupeň vysadí na obežnej dráhe 720 x 720 km x 24°. Posledný satelit bol vynesený na obežnej dráhe 6000 x 12000 km x 42°.

Medzi zaujímavé náklady jednoznačne patrí solárna plachta LightSail 2. Táto sonda predstavuje solárnu plachetnicu o veľkostí 32 m2, ktorá pre svoj pohon nepoužíva žiadne chemické alebo jadrové palivo, ale tlak žiarenia zo Slnka. Princípom pohonu je, že fotóny dopadajú na odrazivý materiál a pri odraze fotón udelí určitú časť hybnosti sonde. Čím väčšia plocha odrazivej vrstvy, tým viac je sonda urýchľovaná. Samozrejme, o sile tlaku elektromagnetického žiarenia rozhoduje aj jeho vzdialenosť od zdroja žiarenia.

Sonda LightSail 2 úspešne otvorila plachtu dňa 23. júla 2019. Zdroj: spaceflightnow.com

Šesť satelitov Formosat-7/Cosmic-2 bude pomáhať skúmať atmosféru a ionosféru a na základe zozbieraných údajov bude predpovedať počasie. Družica DSX, ktorá bola ako jediná prepravená na ďalekú obežnú dráhu s parametrami 6000 x 12 000 km x 42°, bude skúmať interakciu nízkoenergetických častíc s magnetickým poľom Zeme a odolnosť vlastného vybavenia v prostredí radiačných pásov. Poslednou zaujímavosťou misie STP-2 je to, že až 152 spopolnených ľudí tu nájde večný odpočinok na obežnej dráhe 720 x 720 km x 24°. Kovové kapsule s popolom budú umiestnené na sonde OTB-1, ktorá je vybavená atómovými hodinami.

Zdroje: elonx.cz, technet.cz, spaceflightnow.com, nasa.gov, space.skyrocket.de, apps.fcc.gov