Richard Phillips Feynman se narodil 11. května roku 1918 v New Yorku ve Spojených státech amerických. Svým charismatem, intelektem a nadšením pro fyziku dokázal snad z každého udělat naprostého nadšence do přírodních věd, zejména pak do fyziky. Richard Feynman byl neobyčejné dítě a také neobyčejný student.

Mladý Richard měl problémy již na střední škole při hodinách matematiky [1]. Těmi problémy je myšleno to, že jeho učitel nevěděl, čím by ho zabavil, neboť Richard neměl potíže s žádným probíraným učivem v matematice. A tak mu jednoho dne učitel přinesl učebnici úvodu do diferenciálního a integrálního počtu, tedy úvodu do vyšší matematiky, jejíž řečí je formulována fyzika. Mladého Feynmana to nadchlo natolik, že se pustil do studia a dokonce si vytvořil vlastní formalismus pro zápis.

Poté dráha Richarda Feynmana zamířila na MIT, kde se věnoval silám působícím mezi molekulami. Následně studoval na Princetonu, kde spolupracoval s Johnem Wheelerem, jenž je znám pro svou práci věnující se studiu černých děr. Právě s ním zkoumal chování pozitronu (pozitron je antičástice k elektronu, sdílí s ním všechny vlastnosti, ale má opačný náboj). Právě tyto lidi napadlo se na chování pozitronu dívat jako na chování elektronu, který putuje zpět v čase. Feynman si pomáhal při studiu kvantové mechaniky kreslenými diagramy, které mu pomáhaly s matematickým popisem interakcí mezi částicemi. Těmto diagramům se říká Feynmanovy diagramy.

Anihilace elektronu a pozitronu - převzato z [2]

Na diagramu výše vidíme anihilaci elektronu a pozitronu, která je doprovázena vyzářením dvou fotonů typu gama.

Richard Feynman se věnoval zpočátku také supratekutosti helia, ovšem jeho nejvýznamnější práce spočívala v kvantové elektrodynamice, což je ve zkratce kvantová teorie popisující pohybující se nabité částice. Jak již víme, ve světě částic platí poněkud odlišné fyzikální zákony, než jaké stačí pro popis makrosvěta. Navíc právě za práci v této oblasti byl Richard Feynman v roce 1965 oceněn spolu s Šin'ičiró Tomonagou a Julianem Schwingerem.

Během druhé světové války se podílel na projektu Manhattan, ovšem tomu ještě předcházela jiná kariéra v armádě, kde pomáhal s balistickými problémy. Richard nicméně nemyslel vždy jen na práci, byl to velký vtipálek a pokaždé se snažil i ty nejvážnější situace nějak odlehčovat. Poměrně známou dovedností bylo kasařství, ve kterém Richard opravdu vynikal. Armádě USA se snažil doporučit jiné trezory pro důležité dokumenty, nikdo jej však neposlouchal, a tak se vloupal do trezoru svého nadřízeného a ukázal mu, že není nikterak obtížné si vzít to, co je potřeba.

Feynman pedagog - převzato z [3]

Snad nejdůležitější oblastí, které se Richard Feynman věnoval, byla pedagogika. Právě on se zasloužil o to, jak oblíbené byly jeho přednášky z fyziky. Nešlo však jen o odborné přednášky, ale i o popularizaci. Jak přesvědčíte veřejnost, že je věda užitečná? Musíte jim ukázat to, co jsme za ta staletí dokázali a kam jsme se posunuli.

Pokud umíte anglicky a chcete se podívat na nějakou z Feynmanových přednášek, můžeme doporučit několik videozáznamů, které jsou dostupné on-line [4], ale samozřejmě si je lze také přečíst [5], [6], [7]. A pokud se více zajímáte o jeho život, dílo a další záležitosti, tak mohu jedině doporučit knihu To snad nemyslíte vážně, pane Feynmane, která je jistou formou biografie a ve které vypráví nejrůznější historky, které zažil v dětství, při práci na projektu Manhattan, při výzkumu, ale také se ženami či při vyšetřování havárie raketoplánu Challenger.

Sepsat nějaký plnohodnotný článek vystihující celou tu úžasnou životní dráhu tohoto člověka by byl nadlidský výkon, odpusťte mi tedy, pokud jsem nějaké části jeho života vynechal, nebo jsem někde chyboval. Proto vás raději odkazuji na již zmíněnou literaturu, kde jistě naleznete odpovědi na všechny vaše otázky.

Nicméně bylo povinností mě jakožto studenta fyziky sepsat o tomto významném vědci alespoň několik odstavců, když už se blíží 100. rok od jeho narození ke konci. Na závěr mi jen dovolte popřát vám krásné prožití svátků a vše nejlepší do roku 2019!

Citace:

[1] Feynman, Richard P. (1985). Ralph Leighton: To snad nemyslíte vážně, pane Feynmane.

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Feynman_diagram

[3] https://kottke.org/17/06/if-you-cant-explain-something-in-simple-terms-you-dont-understand-it

[4] http://www.richard-feynman.net/videos.htm

[5], [6], [7] Feynman, Richard P.: Leighton, Robert B.; Sands, Matthew (2005) [1970]: Feynmanovy přednášky z fyziky I, II, III