Na povrchu Marsu již několik let slouží rover Curiosity. Přinesl spousty zajímavých informací o této planetě. Nyní si připsal další objev.

Během tří solů monitoroval přístroj SAM (Sample Analysis at Mars) na palubě roveru Curiosity složení atmosféry. Výsledek této analýzy je 95 % oxidu uhličitého, 2,6 % dvouatomárního dusíku, 1,9 % argonu, 0,16 % kyslíku a 0,06 % oxidu uhelnatého. Toto složení se ale v průběhu marťanského roku mění. V zimním období desublimuje oxid uhličitý v oblasti pólů a sníží se tlak atmosféry. Na jaře, kdy se zvýší teplota, začne oxid uhličitý sublimovat a tlak se zvýší.

Laboratoř na roveru zjistila, že zastoupení dusíku a argonu v kráteru Gale, kde rover operuje, je přímo úměrně závislé na obsahu oxidu uhličitého v atmosféře. Vědci očekávali stejný princip i u kyslíku.

Kyslík se ale chová trochu jinak. Během jara a léta se jeho koncentrace zvětší až na 1,3násobek spočítané hodnoty, na podzim se pak vrací k předpovězené hodnotě. V zimě poté padá pod tuto vypočítanou hodnotu. Tento průběh se opakoval zatím každé jaro, i když nepravidelně (dodávky kyslíku se měnily). Tuto skutečnost zatím nelze vysvětlit pomocí známých chemických reakcí.

Tečkovaně je znázorněna vypočítaná hodnota kyslíku, body s odchylkami symbolizují skutečná měření. Z grafu jasně vyplývá, že kyslíku je někdy více a někdy méně, než bylo předpovězeno. Zdroj: nasa.gov

Tomuto měření se však vědcům nechtělo věřit. Několikrát zkontrolovali přesnost SAM a chyba byla vyloučena. Pak se pustili do objasňování naměřených hodnot. První navrhované řešení bylo, že se kyslík uvolňuje z oxidu uhličitého nebo vody působením slunečního záření. K tomu by ale bylo potřeba pětinásobné množství vody v atmosféře. Oxid uhličitý se rozkládá příliš pomalu na tak skokovou změnu. Další možné vysvětlení bylo rozkládání molekul kyslíku slunečním zářením. Podle vědců je toto také příliš pomalý způsob. Objasnění tak zatím zůstává nejasné. Není vyloučena ani přítomnost života. Avšak zůstaňme při zemi, nárůst kyslíku se dá zcela hladce vysvětlit i bez přítomnosti života.

Zdroje: astro.cz, nasa.gov