Začiatkom druhého prázdninového mesiaca sa na internet začali dostávať informácie o požiaroch, ktoré sa šíria Amazónskym pralesom. Požiare v tomto regióne sú za normálnych okolností ojedinelé vďaka vysokej vlhkosti vzduchu a hustému porastu, keď spolu vytvárajú prostredie, kedy sa požiarom moc nedarí. Obdobia sucha spojené s oblasťami s vysokou deforestáciou však zapríčiňujú zvýšené riziko vzniku prírodných požiarov, ktoré sa dokážu ľahšie šíriť. Spolu s rastúcim trendom zakladania požiarov farmármi sa nám pomály začína rysovať možná ekologická katastrofa.

Podobné texty o požiaroch v Brazílii čítame už dlhšiu dobu. Ak sa o túto tému zaujmate, iste ste už niečo podobné čítali. Dnes sa ich však pomocou satelitných snímok a atmosférických meraní družíc NASA pokúsime dať do kontextu, aby sme na vlastné oči mohli pozorovať to, o čom každý deň čítame.

Satelitná fotografia hraničnej oblasti štátov Pará a Matto Grosso v Brazílskej federatívnej republike zo dňa 29. 8. 2019

Červenými bodmi sú na tejto fotografii zvýraznené teplotné anomálie zaznamenané prístrojom MODIS na palube družice Terra pri prelete nad touto oblasťou. Miesta zasiahnuté požiarmi sa však dajú ľahko identifikovať vizuálne vďaka rozsiahlim oblakom dymu viditeľným na fotografii.

GIF znázorňujúci vývin požiarov v hraničnej oblasti Pará a Matto Grosso v období od 1. 8. do 29. 8. 2019

Dokázať si v hlave vizualizovať veľkosti býva pri veciach podobného rozsahu veľmi ťažké, ak nemáme niečo, s čím by sme to mohli porovnať - niečo, čo väčšina z nás aspoň trochu pozná a vie si veľkosť tej veci v hlave lepšie predstaviť. Aby sme teda získali prehľad o tom, aké rozsiahle tieto požiare sú, nižšie môžete vidieť porovnanie tej istej oblasti so Slovenskou republikou.

Porovnanie jedného z regiónov zasiahnutých požiarmi so Slovenskou republikou

Musím sa priznať, že keď som toto porovnanie robil, tak to ohromilo aj mňa. V momente, keď si to vieme poriadne predstaviť, to naberie iný rozmer - vzdialenosti už niesú tak abstraktné. Odrazu máme reálnu predstavu o probléme horiaceho pralesu, už chýba len implementovať efektívne riešenia.

Región Amazónskeho pralesa 29. 8. 2019

Toto je pritom len malá časť z oblastí, ktoré sú požiarmi zasiahnuté. Prírodné požiare sú v Amazónskom pralese vzácne. Veľká časť z nich je založená farmármi alebo drevorubačmi pre rýchlejšie vyčistenie porastu na využitie v agrikultúre. Neohrozujú pri tom len celý ekosystém pralesa, ale aj mnohé nekontaktované kmene pôvodných obyvateľov Ameriky. Cena, ktorú platíme za tieto praktiky, je vysoká a je jedno, akú veľkú pomoc s hasením poskytneme. Ak sa problém nebude riešiť tam, kde vzniká, budúci rok to tu máme zas.

Vďaka satelitom, ako je Terra, máme k dispozícii naozaj neoceniteľné informácie, ktoré vieme využiť na sledovanie požiarov alebo postupu deforestácie lesov a pralesov. Všetky tu použité snímky boli vytvorené pomocou NASA Worldview, vďaka ktorému máme prístup ku satelitným snímkom Zeme, ktoré vytvárajú družice NASA a iných medzinárodných programov. Odporúčam ich stránku navštíviť a skúsiť si ju TU.

Všetky zdroje (vrátane obrázkov) sú pri im relevantným častiam v texte.