K Zemi sa dostali nové snímky, ktoré prúdia od sondy New Horizons dokumentujúc najbližšie okamihy stretnutia s transneptúnskym objektom Ultima Thule. Snímky nám ukázali, že naše pôvodné predstavy o tvare telesa boli mylné.

Sonda New Horizons sa do histórie nezmazateľne zapísala tým, že ako prvý umelý objekt navštívila trpasličiu planétu Pluto. Áno, správne počujete, po pražskej konferencii IAU v roku 2006 bol Plutu definitívne odňatý status planéty a aby Pluto nebolo moc smutné, tak dostalo nový status - trpaslíčia planéta. Čí to bol dobrý, alebo zlý krok, je na inú debatu. Teraz sa však nebudeme venovať Plutu, ale ďalšiemu cieľu sondy New Horizons, transneptúnskemu objektu Ultima Thule.

Sonda New Horizons sa najbližšie k Ultima Thule dostala presne na prvý deň roku 2019 a to v čase 5:33 UTC. Už po pár hodinách a dňoch prichádzali prvé obrázky Ultima Thule, ale boli to snímky s nízkou kvalitou. Časom, ako rástli prichádzajúce údaje zo sondy, sme získavali stále kvalitnejšie fotografie. Ako prvú si ukážme jednú z kvalitnejších fotografii, ktorá prišla od sondy New Horizons krátko po najbližšom priblížení.

Jedná z prvých fotiek Ultima Thule, ktorá naznačuje tvar transneptunského objektu. Zdroj: space.com

Ak zapojíme fantáziu, tak nám fotka pripomína akéhosi snehuliaka. To znamená, že sa skladá z dvoch objektov, jeden je menší a druhý väčší, ktoré sú navzájom prepojené. Väčší objekt je pomenovaný ako Ultima a menší ako Thule.

Fantázia ľudí začala pracovať hneď pri pohľade na prvé snímky Ultima Thule. Zdroj: space.com 

Medzi 18. a 19. januárom k nám prišla nová snímka, ktorá bola spracovaná počítačovými metódami a výsledkom je detailný pohľad na Ultima Thule. Jeden pixel na fotografii znázorňuje 135 metrov. Vznikla len 7 minút pred najväčším priblížením sondy k objektu. Nasnímala ju širokoúhlá kamera MVIC (Multicolor Visible Imaging Camera).  

Snímka zobrazujúc Ultima Thule v kvalite 135 metrov na 1 pixel. Zdroj: kosmonautix.cz

Z hore uvedeného obrázku môžme vidieť, že teória o snehuliakovom tváre je stále aktuálna. Zatiaľ neprišiel skalopevný dôkaz, že tvar Ultima Thule je iný, ako si predstavujeme. Až prišiel február a nové várky dát zo sondy a celá naša predstava o Ultima Thule vyšla nazmar. Podľa všetkého Ultima Thule netvoria dve gule, ale dva ploché útvary.

Vľavo je snímka Ultima Thule pred spracovaním a vpravo po spracovaní. Práve táto fotka ukázala, že Ultima Thule je tvarom omnoho plochšia. Snímka vznikla 10 minút po najbližšom priblížení sondy s telesom. Zdroj: space.com

Čo zapríčinilo naše mylné dohady? Málo dát a snímok. Avšak po čase, ako tak zhromažďujeme od sondy stále viac údajov, meníme naše úsudky a teórie. Možno si niektorí teraz povedia, však keď sme sa domnievali doteraz, že Ultima Thule je guľatá a zrazu revizujeme svoje predstavy, nemôže byť aj Zem plochšia? Nie, nemôže. U Zemi máme toľko dôkazov o jej guľatostí, že žiadna konšpiračná teória ju nemôže nikdy skutočne ohroziť.  

Zdroje: space.com, kosmonautix.cz