Před několika dny jsem psal článek o mimořádně hluboké tlakové níži, která bude atakovat Egypt a jeho okolí. A očekávání se také stalo realitou. Egypt zasáhly záplavy, ničivé větry a písečné bouře. Zasažen byl také Izrael a země v okolí Egypta.

Tyto neblahé povětrnostní události způsobily výpadky elektřiny, dopravní nehody a kolaps dopravní situace. Uzavřeno bylo také mezinárodní letiště v Luxoru. Přístavy Alexandrie, Hurgáda a Šarm aš-Šajch musely zastavit lodní dopravu. Během soboty se systém odsunul severovýchodním směrem a situace v oblasti se zlepšuje.

Obr. 1: Přístavní města zmíněná v textu jsou zakroužkována červeně, město Luxor modře. Zdroj: google.com

Silný vítr na jižní straně cyklóny zvedl masy písku při průchodu Libyjskou pouští a způsobil tak písečnou bouři, která ve čtvrtek zasáhla podstatnou část Súdánu. Bouře zasáhla i hlavní město Chartúm, plošinu Kordofán a pohoří Dárfúr. Na druhé straně Nilu byla písečnou bouří atakována také Núbijská poušť.

Obr. 2: Žlutě je znázorněna písečná bouře v Súdánu, modře pak studená fronta spojená s frontální cyklónou nad Egyptem. Zdroj: severe-weather.eu

V oblasti Súdánu lze pouštní písečné bouře označit termínem Haboob. V zimním období vzniká tento vítr právě v důsledku existence tlakového gradientu mezi tlakovou výší nad Saharou a středomořskými tlakovými nížemi.

Obr. 3: Písečná bouře 12. 3. 2020 v hlavním městě Súdánu. Zdroj: aa.com.tr

Jak se tato hluboká cyklóna nad Egyptem liší od medikánu? Medikánem rozumíme subtropickou tlakovou níži s teplým jádrem ve Středomoří. Tato cyklóna, která se vyskytla u Egypta, měla rysy frontální cyklóny se studeným jádrem. Čili tuto cyklónu, ač byla relativně silná a vyskytovalo se v ní mnoho bouřek s blesky a nebezpečnými projevy, nelze považovat za medikán.

Před několika týdny (okolo 23. 2. 2020) se vyskytla písečná/prachová bouře také na Kanárských ostrovech. Bouře, která nesla jméno Calima, byla způsobena intenzivním transportem prachu a písku ze západních částí Sahary. Transport způsobila existence hluboké výškové tlakové níže, která se nacházela západně od sporného území Západní Sahara (obr. 4). Po severní straně této níže probíhala deportace prachu a písku ze Sahary nad Kanárské ostrovy právě mezi hřebenem vyššího tlaku vzduchu nad Středomořím a výškovou tlakovou níží u Kanárských ostrovů. Tato bouře byla nejsilnější za posledních 20-30 let.

Obr. 4: Ukázka proudění vzduchu při vzniku větru Calima. Zdroj: severe-weather.eu

Na satelitním snímku níže můžeme vidět písek a prach, který proudí ze Sahary nad Kanárské ostrovy. Jakmile vítr přejde přes pohoří Antiatlas, dojde vlivem reliéfu k jeho zvlnění. Můžeme tak na prachovém oblaku pozorovat odrůdu undulatus. V menší míře se undulatus tvoří i za ostrovy Lanzarote a Fuerteventura.

Obr. 5: Satelitní snímek, který zachycuje vítr Calima atakující Kanárské ostrovy. Zdroj: severe-weather.eu

Při této povětrnostní situaci jsme na tomto španělském souostroví mohli registrovat výrazně zhoršenou viditelnost. Tato situace výrazně omezila především leteckou dopravu.

Obr. 6: Situace na Kanárských ostrovech při větru Calima. Zdroj: esquire.com

Zdroj: severe-weather.eu