Roj je aktívny od 13. februára do 8. apríla. Maximum nastáva niekedy medzi 3. až 9. marcom (slnečná dĺžka 342-348°). Priemerné súradnice radiantu sú RA=182°, DEC=+3°. ZHR dosahuje hodnoty 2-5.

Tento roj podľa všetkého objavil Cuno Hoffmeister. V svojej knihe Meteorströme z roku 1948 popísal "komplex Virginíd" ako súbor deviatich radiantov. Pí Virginidy sú aktívne ako prvé. Maximum nastáva pri slnečnej dĺžke 344,5° z radiantu o súradniciach RA=178,8°, DEC=+0,6°.

V dostupnej literatúre nie je takmer žiadna zmienka o vizuálnom pozorovaní. Koncom 19. storočia pozoroval W. F. Denning slabú aktivitu roja v priebehu marca a apríla. Radiant je zhodný s pozíciou radiantu, ktorý uviedol Hoffmeister. Ďalšie spresnenie vlastností tohto roja bolo možné až po spracovaní zákresov a radarových pozorovaní.

Prvé radarové pozorovanie spravili v roku 1960 B. L. Kaščejev a V. N. Lebedinec z charkovského polytechnického inštitútu (ZSSR). Pozorovať začali 14. marca a hneď sa im podarilo zachytiť Pí Virginidy. Aktivita roja pokračovala až do 23. marca. Určili aj súradnice radiantu RA=188°, DEC=+1°. O rok neskôr viedol radarové pozorovania C. S. Nilsson z univerzity v Adelaide. Podarilo sa mu detegovať tri rojové meteory v období od 13. do 16. marca. Meteory vyleteli z radiantu o súradniciach RA=189°, DEC=-4°. Radar pracoval od 11. do 16. marca, čiže nemohol zachytiť prípadnú aktivitu po tomto termíne. Zaujímavé je, že sa pozorovalo veľa iných meteorov vyletujúcich z blízkeho okolia radiantu. Citlivosť radaru však neumožňovala presnejšie určiť prípadné ďalšie súradnice radiantov.

Aj Zdeněk Sekanina, ktorý viedol Radio Meteor Project, detegoval Pí Virginidy. Počas prvej prehliadky (1961-1965) bol roj aktívny od 23. februára do 13. marca. Čas maxima určil na 5. marca (slnečná dĺžka 344,7°). Priemerné súradnice radiantu určil na RA=182,4°, DEC=+7,4°. Počas druhej prehliadky (1968-1969) bol roj aktívny od 13. februára do 8. apríla. Maximum nastalo 9. marca (slnečná dĺžka 347,9°). Priemerné súradnice radiantu sú RA=184,1°, DEC=+0,5°.
V roku 1979 tento roj vizuálne pozorovali členovia Western Australia Meteor Section. Aktivita bola pozorovateľná od 2. do 5. marca. Maximum o ZHR 2,28±1,02 nastalo 3. marca z radiantu o súradniciach RA=182°, DEC=+7°. O rok neskôr bol roj aktívny od 2. do 10. marca. Maximum o ZHR 5,38 ±3,11 nastalo 3. marca z radiantu o súradniciach RA=183°, DEC=+9°.

Dráhové elementy sú určené zo 4 radarových pozorovaní. Kaščejev a Lebedinec použili dáta z 9 meteorov, Nilsson len z 3 meteorov. Sekanina použil 9 meteorov z prvej a 60 meteorov z druhej pozorovacej prehliadky:

  AOP AN i q e a
KL1967 297 356 6 0.36 0.82 1.94
N1964 304.3 354.5 2.9 0.26 0.89 2.38
S1973 299.7 344.7 9.8 0.325 0.826 1.869
S1976 303.9 347.9 2.9 0.289 0.839 1.792

Vysvetlivky údajov v tabuľke:
AOP - argument perihélia
AN - vzostupný uzol
i - inklinácia
q - perihélium
e - excentricita
a - veľká poloos

Zdroje: en.wikipedia.org, adsabs.harvard.edu