Štvorročný výskum temnej energie priniesol objav 139 nových transneptúnskych objektov. Tieto telesa sa nachádzajú vo vzdialeností 30-90 AU od Slnka, čiže za dráhou Neptúna.

Temná energia je záhadná sila postupujúca celým vesmírom. Podľa všetkého môže za zrýchlenú expanziu vesmíru. Doteraz však o nej nevieme nič konkrétne. Je to snáď najzáhadnejšie mystérium vo vesmíre, ktorá si svoje tajomstva prísne stráži. Na výskume temnej energie sa podieľal 4-metrový teleskop Victor M. Blanco nainštalovaný na Cerro Tololo Inter-American Observatory v Čile. K teleskopu na snímanie prichádzajúcich fotónov je nainštalovaná 520-megapixelová CCD kamera. Tá má za cieľ zaznamenávať svetlo milióny galaxií a hľadať supernovy, vďaka ktorým môžeme skúmať vplyv temnej energie na rozpínanie vesmíru. Ale tento článok nemá byť o výskume temnej energie, ale o transneptúnských objektov. Ako mohol výskum niečoho tak rozľahlého vo vesmírnej škále pomôcť v prieskume objektov hneď za dráhou Neptúna? Zistilo sa, že kamera počas štvorročného výskumu (2013-2017) oblohy na južnej pologuli s rozlohou 5000 štvorcových stupňov nasnímala nielen galaxie, ale i objekty omnoho bližšie k nám.

Objaviť 139 nových transneptúnskych objektov si vyžiadalo pár krokov. CCD kamera zaznamenala 7 miliard svetelných bodov. Väčšina týchto bodov boli galaxie. Našlo sa však 22 miliónov svetelných bodov, ktoré vykazovali nejakú zmenu polohy. Z toho sa vyselektovalo presne 384 transneptúnskych objektov vo vzdialeností 30-90 AU od Slnka (1 AU=149,6 miliónov km), pričom 139 z týchto objektov neboli doteraz vôbec známe! Aj takto dopomohol výskum temnej energie k nezvyčajnému objavu na polí inej častí astrofyziky. Preto vyzdvihujem každý vedecký výskum, môže totíž priniesť rozvoj nielen tej často úzkej zameranej častí bádania.

Zdroje: sciencedaily.com, space.com, futurism.com

Zdroj titulného obrázku: eso.org