Jiří František August Buquoy. Toto jméno vám asi nic neříká, že? Ovšem šlo o rakouského a českého hraběte, který se proslavil jako ekonom, spisovatel, vědec a vynálezce.

Převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_František_August_Buquoy

A čím se tedy tento člověk proslavil? Již v letech 1811-1818 nechal pro svá panství sestavit parní stroje a založil rezervace Žofínský a Hojnovodský prales. Dále také vlastnil sklárny a sám přišel s unikátní technologií výroby hyalitu (černého neprůhlédného skla). V letech 1820-1835 dokonce vedl Národní muzeum v Praze. Je vidět, že šíře jeho zájmů byla opravdu obrovská.

Ovšem jeho zásadní práce spočívala ve fyzice, konkrétně pak v mechanice, kde jako první přišel na to, jak aplikovat Newtonovy pohybové zákony na problémy pohybu těles s proměnnou hmotností a jako první je dokázal řešit. Měl také to štěstí, že byl v kontaktu s velkými fyziky té doby, kterými byli například Laplace, Ampèr, Fourier a Cauchy, s nimiž své myšlenky konzultoval.

Avšak bylo by velmi neefektivní tady rozebírat to, jakým způsobem tyto problémy řešil, neboť profesor Jiří Podolský z MFF UK v Praze o takzvané Buquoyově úloze zpracoval práci, která rozhodně stojí za přečtení. Najdete ji na http://utf.mff.cuni.cz/~podolsky/Buquoy/JEVICK06.pdf.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_František_August_Buquoy