Komerční nákladní modul Cygnus společnosti Northrop Grumman odstartoval k ISS. Na palubě měl zásoby na přežití na ISS, například jídlo. Další části nákladu tvořily CubeSaty, medicínské experimenty a technické přístroje.

Dne 17. 4. 2019 v 16:46:07 EDT, tedy ve 20:46:07 GMT, odstartovala z Wallops Islandu ve Virginii raketa Antares se zásobovacím modulem Cygnus. Modul byl napěchovaný 3,8 tunami vědeckého materiálu a zásob nutných k fungování stanice. Raketa Antares, měřící 42,5 m a poháněna ruskými kerosinovými motory RD-181, se odlepila od země po hladkém odpočtu.

Dvoustupňový nosič Antares se rychle stočil nad Atlantský oceán a dále k jihovýchodu směrem k Mezinárodní vesmírné stanici. Motory prvního stupně letěly na plný výkon po dobu 3 minut a 35 sekund. Poté se první stupeň oddělil a spadl do Atlantiku. Po oddělení se zažehl druhý stupeň s motory na tuhá paliva.

Po devíti minutách letu ohlásil Northrop úspěšný start a potvrdil oddělení zásobovacího modulu Cygnus. Kromě hlavního nákladu nesl Antares i 63 malinkých "ThinSatů". Tyto satelity o velikosti krajíce chleba byly postaveny studenty ze 70 různých škol z 9 různých států USA. ThinSaty byly umístěny v horní části druhého stupně nosné rakety a byly vypuštěny několik minut po oddělení zásobovacího modulu. ThinSaty by měly měřit teplotu a tlak. Malinké satelity vypustil Antares na dráhu s perigeem 201 km. V této výšce satelity dlouho nevydrží, očekává se, že do 10 dnů shoří v atmosféře.

ThinSaty se solárními panely od firmy Alta Devices. Zdroj: Alta Devices

První stupeň nesl i CubeSat, který se jmenoval SASSI^2, což je zkratka pro Short for the Student Aerothermal Spectrometer Satellite of Illinois and Indiana. SASSI^2 se oddělil od nosiče spolu s ThinSaty. CubeSat nese několik přístrojů na měření tlaku, tepelného toku a spektrálních dat při průletu svrchní atmosférou. Poté CubeSat shoří v atmosféře.

Po oddělení od nosné rakety zásobovací modul Cygnus navázal spojení a aktivoval navigační a komunikační systémy. Hned poté provedl dva zážehy, které ho dostaly na vyšší orbitu směrem k ISS. Modul Cygnus také roztáhl své dva solární panely, aby se začala vyrábět elektrická energie nutná pro provoz modulu. Cygnus dolétl k ISS v 9:28 GMT, což bylo o 2 minuty dříve, než se předpokládalo. Modul používal autonomní navigační systémy až do poslední části mise, kde ho Anne McClainová zachytila robotickým ramenem. Zásobovací modul byl připojen na jeden z portů ISS. Zde zůstane 3 měsíce, než se vydá opět na cestu. Mezitím bude naplněn odpadem. Cygnus dovezl na palubu Mezinárodní vesmírné stanice i 40 myší na výzkum reakce jejich imunitního systému během letu vesmírem.

Zásobovací modul Cygnus u Mezinárodní vesmírné stanice. Zdroj: NASA

Po oddělení  v červnu letošního roku odlétne Cygnus na vyšší oběžnou dráhu, kde budou probíhat další experimenty. Nyní díky vylepšením zásobovacího modulu může vydržet v kosmu i 1 rok namísto 3-4 měsíců. Konstruktéři Northrop Grumman mají i další plány na vylepšování lodě Cygnus. Uvidíme, čím nás nakonec překvapí.

Zdroje:

https://spaceflightnow.com/2019/04/18/antares-rocket-boosts-cygnus-supply-ship-toward-international-space-station/

https://www.novinky.cz/veda-skoly/502931-nakladni-lod-cygnus-pristala-u-vesmirne-stanice.html

Titulní obrázek: Northrop Grumman