Príbeh mesačného landeru Beresheet, ktorý vyrobila izraelská firma SpaceIL, poznáme už všetci. Jej ambíciou nebolo nič menšie, než úspešne pristať na Mesiaci. Avšak prišla porucha motora a výsledkom misie bol tvrdý dopad a rozlamanie landeru na myriady kúskov. Zdalo by sa, že tu príbeh končí, ale vôbec nie. Podľa všetkého mohli prežiť pomalky, ktoré boli na palube landeru.

Ak chceme rozprávať príbeh pomaliek na Mesiaci, musíme začať s jedným dôležitým menom: Nova Spivack. Práve tento muž založil firmu Arch Mission Foundation, ktorá sa zaoberá uchovaním vedomostí ľudstva na večne časy, ale ich skladovanie nemá byť na Zemi, lež niekde vo vesmíre. Tieto myšlienky o zachovaní vedenia ľudstva nie sú nové ani prevratné. Predchodcami týchto snáh sú Zlaté platne, ktoré nesú sondy Voyager 1 a 2. Tieto medené gramofónové platne obsahujú obrazy a zvukové nahrávky, ktoré približujú niečo málo o Zemi aj o človeku. V prípade, ak sondy počas svojho putovania narazia na mimozemšťanov, tak im platne máju vysvetliť, kto sme a odkiaľ sme.

Zlatá platňa, ktorú nesú obe sondy Voyager. Zdroj: voyager.jpl.nasa.gov

Na palubu landeru Beresheet sa tak dostala takzvaná Lunárna knižnica. Tá má obsahovať na niklových doskách 30 miliónov strán rôznych informácii, väčšina encyklopedických. Dokopy 24 niklových dosiek je uložených v syntetickej živice. A práve v živici je okrem 25 vzoriek DNA uložených tisíce pomaliek v hybernovanom stave. Hibernovaný stav pomaliek sa nazýva anabióza. Pomalky dokážu v anabióze prežiť rozpätie teplôt od -273 °C po 150 °C, silnú radiáciu, vákuum a aj tlak o sile 6500 atmosfér. Patria medzi suverénne najodolnejšie organizmy na Zemi. Takže mierne obavy o zanesení extrémne odolného živočícha sú na mieste. Aj keby skutočne prežili pád, na povrchu Mesiaca nie je voda v kvapalnom stave, čiže preživšie pomalky ostanú v stave anabiózy. Je tu možnosť o pár rokov či desaťročí vyzdvihnúť zvyšky landeru Beresheet a odniesť pomalky späť na Zem. Z ich následného štúdia by sme získali cenné poznatky o prežívaní najodolnejšieho pozemšťana.

Zdroje: technet.cz, universetoday.com

Zdroj titulného obrázku: newshub.co.nz