Když pozorujeme exoplanety a snažíme se najít mimozemský život, využíváme různé metody. Jednou z nich je pozorování atmosfér těchto cizích světů. Jak by asi vypadala Země, kdybychom ji pozorovali z jiného hvězdného systému?

Bylo by velice zajímavé pozorovat exoplanetu, kde je život a výsledky zkoumání pak porovnávat s neznámými světy. Bohužel, takovou planetu neznáme, Zemi jako exoplanetu také nespatříme a musíme tedy vymyslet jiný způsob. To nejlepší, co jsme schopni udělat, je pozorování zemské atmosféry při lunárním zatmění, kdy světlo dopadající na povrch našeho souputníka prošlo zemskou atmosférou.

Při lunárním zatmění prochází Měsíc zemským stínem. Při úplném zatmění je Měsíc v plném stínu Země. I přesto ale z oblohy nezmizí, pouze chytne načervenalou barvu. Dopadá na něj sluneční světlo, které se ohýbá kolem Země vlivem refrakce. Jelikož má naše modrá planeta atmosféru, část slunečního světla byla absorbována nebo rozptýlena molekulami vzduchu. Jde hlavně o modrou a fialovou část spektra, proto má Měsíc při zatmění červenou až hnědou barvu.

Absorpční spektrum naší planety. Zdroj: aip.de

Při měření spektra Měsíce během zatmění pak získáme obraz absorpčního spektra zemské atmosféry. Neřekne nám to sice nic o složení naší atmosféry, ale získáme informace o tom, jak by mohlo vypadat spektrum obývané exoplanety. Nyní tak máme alespoň tušení, které prvky se ve spektru projeví a máme je tedy hledat, a které nikoliv.

Zdroje: arxiv.org, en.wikipedia.org

Zdroj titulního obrázku: universetoday.com